bffn9b26: Fejlődésbiológiai mechanizmusok kvantitatív modelljei

speciális előadás

A biológiai forma és funkció kialakulása a természettudomány régi problémája. Tudjuk, hogy a genetikai állomány nem egy tervrajzhoz hasonló módon kódolja az organizmus térbeli szerkezetét -- forma és funkció a sejtek és az extracelluláris mátrix kölcsönhatásai következtében jön létre. A különböző skálájú (molekuláris, sejtes, szöveti) folyamatok integrálása gyakran megoldhatalan valamilyen kvantitatív elemzés nélkül. A kurzus célja, hogy friss kutatási eredményeket bemutatva ismertessen néhány új koncepciót és aktívan használt kvantitatív módszert. Az előadások hasznosak lehetnek biológus, és a biológia iránt érdeklődő nem-biológus hallgatóknak is. Az különböző előképzettségeket megpróbálom figyelembe venni.

A tervezett témák:

email: andras@biol-phys.elte.hu

Hely: ELTE TTK Északi tömb, 3.93-as szoba.

a 2008-as kurzus anyagai

a 2010-es kurzus anyagai

2010-09-29