fffn185: Biofizikai szerkezetvizsgálati módszerek

előadás

A kurzus célja a széleskörűen alkalmazott biofizikai mérési módszerek elméleti alapjainak ismertetése. A kurzust Szabó Bálinttal közösen tartjuk.

Tematika:

 • Szeparációs technikák I. Elektroforézis. Kettősréteg elektrolitokban, Debye-Hückel elmélet, elektro-ozmózis, zeta potenciál. SDS poliakrilamid gél elektroforézis, izoelektromos fókuszálás -> számolás , -> blot demo , -> DNS szekvenálás .
 • Szeparációs technikák II. Kromatográfia jegyzet, -> demo , ultracentrifuga, -> számolás .
 • NMR spektroszkópia. Szemiklasszikus kép: Pörgettyű mágneses térben, Bloch egyenletek, relaxációs idők, kémiai eltolódás, spin-spin felhasadás -> számolás . Kétdimenziós NMR spektrumok: TOCSY, COSY, NOESY. -> Gáspári és Perczel, 2003 . Kvantummechanikai kép .
 • Tömegspektrometria. Analizátorok: mágneses, TOF, kvadrupól tömegszűrő és ioncsapda. Matthieu egyenlet -> octave programok . Ionizáció: ESI -> demo , MALDI -> demo . Tandem elrendezés, spektrumok értelmezése. jegyzet (Nobel előadások: Paul (1989) , Fenn (2002) , Tanaka (2002) .)
 • Molekuladinamika szimuláció Balog Erika (SOTE) előadása .
 • Ezekre nem jutott idő, de esetleg hasznos:

 • Röntgen krisztallográfia. Szórásvektor, alaktényező, egyszerű rácsok szórási képe. Patterson függvény, fázisok meghatározása nehéz atomok segítségével, numerikus módszerek. jegyzet
 • email: andras@biol-phys.elte.hu

  2013-04-20

  -> tematika (2011)

  -> tematika (2010)

  -> tematika (2009)

  -> tételsor (2008)

  -> tematika (2007)